Vodenje sistemov
Na spremembe v svojem okolju se odzivamo z nenehnim prilagajanjem in razvijanjem organiziranosti. S stalnim razvojem sistemov vodenja želimo doseči konkurenčno prednost na trgu ter okrepiti svoje najpomembnejše kompetence. Vodenje družbe je opredeljeno v Poslovniku vodenja sistemov, ki ga tvorijo povezani in medsebojno usklajeni sistemi.
Z doslednim izvajanjem določil poslovnika dosegamo urejenost poslovanja in zaupanje naročnikov, dobaviteljev, zaposlenih in ostalih zainteresiranih javnosti.
>> OBVESTILA
>> ZAPOSLITEV
 


 

Sedež družbe:

NUMIP d.o.o.

Cvetkova ulica 27

1000 Ljubljana, Slovenia

T: +386 (0)1 42 04 380

F: +386 (0)1 42 04 383

 

Podružnica Krško:

NUMIP d.o.o.

CKŽ 135e

8270 Krško, Slovenija

T: +386 (0)7 49 12 400