Varnost in zdravje pri delu
V skrbi za zdravje in varnost vseh vključenih v poslovne procese vzdržujemo certificiran sistem po standardu OHSAS 18001:2007 (OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment Series).
Z ustrezno organiziranostjo, znanjem in uporabo sodobne varovalne opreme dosegamo visoko raven varnega in zdravega dela.

Posamezniku prilagajamo delo tako, da v največji možni meri ohranja svoje zdravje.

Pri načrtovanju ukrepov za varno in zdravo delo na tujih trgih upoštevamo tudi nacionalno zakonodajo držav, v katerih se dela izvajajo.
 
>> OBVESTILA
>> ZAPOSLITEV
 


 

Sedež družbe:

NUMIP d.o.o.

Cvetkova ulica 27

1000 Ljubljana, Slovenia

T: +386 (0)1 42 04 380

F: +386 (0)1 42 04 383

 

Podružnica Krško:

NUMIP d.o.o.

CKŽ 135e

8270 Krško, Slovenija

T: +386 (0)7 49 12 400