Sistemi vodenja družbeSisteme vodenja družbe tvorijo spodaj navedeni, združeni in medsebojno usklajeni sistemi, od katerih se vsak od njih posveča enemu izmed vidikov poslovanja in tako predstavlja njegov neločljiv del vodenja organizacije.

Kakovost je kjučen dejavnik in vodilo pri izvajanju naših dejavnosti in procesih dela z namenom večanja zadovoljstva naših odjemalcev.

Posebno pozornost prav tako namenjamo ustreznem ravnanju z okoljem, učinkovitem upoštevanju zahtev na področju varnosti in zdravja pri delu in zahtevam referenčnih standaddov skladno s politiko in strateškimi cilji družbe.

S ciljem poglabljanja zaupanja poslovnih partnerjev in drugih zainteresiranih strani je kredibilnost vsakega sistema potrjena s certifikati zunanjih neodvisnih institucij.Obseg sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu velja za vse dejavnosti, ki potekajo na relevantnih lokacijah družbe: inženiring, montaža, vzdrževanje, proizvodnja v jedrskih in klasičnih elektrarnah, farmaciji in drugih procesnih industrijah.

 
>> OBVESTILA
>> ZAPOSLITEV
 


 

Sedež družbe:

NUMIP d.o.o.

Cvetkova ulica 27

1000 Ljubljana, Slovenia

T: +386 (0)1 42 04 380

F: +386 (0)1 42 04 383

 

Podružnica Krško:

NUMIP d.o.o.

CKŽ 135e

8270 Krško, Slovenija

T: +386 (0)7 49 12 400