Ravnanje z okoljem
S sistemom ravnanja z okoljem po standardu SIST EN ISO 14001:2015 smo se zavezali k obvladovanju okoljskih vidikov vezanih na naše dejavnosti: inženiringa, montaže, vzdrževanja, proizvodnje v jedrskih in klasičnih elektrarnah, farmaciji in drugih procesnih industrijah tako na lastnih lokacijah in relevantnih lokacijah pri naročnikih.

Obvladovanje okoljskih vidikov obsega tako izpolnjevanje zakonskih zahtev kot tudi uravnavanje stroškov, učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaževanja ter odzivanje na zahteve in pričakovanja naročnikov, lastnikov in ostalih zainteresiranih strani.

Z doslednim izvajanjem okoljske politike obvladujemo in nenehno zmanjšujemo negativne vplive naših storitev na okolje.

 
>> OBVESTILA
>> ZAPOSLITEV
 


 

Sedež družbe:

NUMIP d.o.o.

Cvetkova ulica 27

1000 Ljubljana, Slovenia

T: +386 (0)1 42 04 380

F: +386 (0)1 42 04 383

 

Podružnica Krško:

NUMIP d.o.o.

CKŽ 135e

8270 Krško, Slovenija

T: +386 (0)7 49 12 400