Ravnanje z okoljem
S certificiranim sistemom ravnanja z okoljem po standardu SIST EN ISO 14001:2005 smo se zavezali, da sistem stalno izboljšujemo in zagotavljamo zaupanje naročnikov, zaposlenih in javnosti.

Okoljska politika določa temeljna načela za obvladovanje tistih okoljskih vidikov, na katere organizacija lahko vpliva.

Z izvajanjem okoljske politike obvladujemo in nenehno zmanjšujemo negativne vplive naših storitev na okolje.

Z ustreznimi oblikami informiranja in usposabljanja vseh zaposlenih vplivamo na dvig zavesti o pomenu varovanju okolja.

 
>> OBVESTILA
>> ZAPOSLITEV
 


 

Sedež družbe:

NUMIP d.o.o.

Cvetkova ulica 27

1000 Ljubljana, Slovenia

T: +386 (0)1 42 04 380

F: +386 (0)1 42 04 383

 

Podružnica Krško:

NUMIP d.o.o.

CKŽ 135e

8270 Krško, Slovenija

T: +386 (0)7 49 12 400