Projektno vodenje

Zahtevam trga po vse krajših rokih, vse višji kakovosti in odzivnosti ter nenehni optimizaciji procesov sledimo s sistematičnim in celostnim obvladovanjem projektnega vodenja.

Projektno vodenje predstavlja glavni poslovni proces. Opredeljeno je s Poslovnikom vodenja eksternih projektov in s Poslovnikom vodenja internih projektov, ki sta vgrajena v integriran Poslovnik vodenja sistemov.

Vodje projektov certificiramo za naziv CSPM (Certified Senior Project Manager) po programu SLO Cert, usklajenim s standardi mednarodne organizacije za projektno vodenje IPMA. S tem dokazujemo kompetentnost na tem področju tudi v mednarodnem merilu.

Za učinkovito projektno delo uporabljamo programski paket Primavera Enterprise (P3e).
 
>> OBVESTILA
>> ZAPOSLITEV
 


 

Sedež družbe:

NUMIP d.o.o.

Cvetkova ulica 27

1000 Ljubljana, Slovenia

T: +386 (0)1 42 04 380

F: +386 (0)1 42 04 383

 

Podružnica Krško:

NUMIP d.o.o.

CKŽ 135e

8270 Krško, Slovenija

T: +386 (0)7 49 12 400