Osebna izkaznica

Naziv družbe NUMIP Inženiring, Montaža, Vzdrževanje in Proizvodnja d.o.o.
Sedež družbe Cvetkova ulica 27
1000 Ljubljana
T:
+386 (0)1 42 04 380
T:
+386 (0)1 42 04 383
Podružnica Krško CKŽ 135e
8270 Krško
T:
+386 (0)7 49 12 400
F: +386 (0)7 49 12 403
Direktor Tine Ogorevc
Prokuristi Marko Šonc
Leto ustanovitve 1996
Vpis v sodni register 1/38752/00 Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična št.
5970342000
ID št. za DDV SI63132583
Banke SKB d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
IBAN: SI56 0310 0100 2847 986
BIC: SKBASI2X
Nova Ljubljanska Banka d.d., Trg rebublike 2, 1520 Ljubljana
IBAN: SI56 0298 0001 3505 470
BIC: LJBASI2X

Lastniški deleži (naložbe nad 20%) Q TECHNA d.o.o.
Global Outage Services L.L.C.

 

 

Sedež družbe:

NUMIP d.o.o.

Cvetkova ulica 27

1000 Ljubljana, Slovenia

T: +386 (0)1 42 04 380

F: +386 (0)1 42 04 383

 

Podružnica Krško:

NUMIP d.o.o.

CKŽ 135e

8270 Krško, Slovenija

T: +386 (0)7 49 12 400