O trgu
Izvajamo zahtevne projekte na področju gradenj, vzdrževanja in modifikacij, tako v domači kot v tujih jedrskih elektrarnah. Z vodilnimi svetovnimi podjetji sodelujemo v ZDA in EU.

kakovost in zanesljivost naših storitev potrjujejo uvrstitve NUMIP-a na sezname kvalificiranih dobaviteljev (QSL) pomembnih naročnikov, kot so:

  • Nuklearna elektrarna Krško,
  • Westinghouse Electric Company,
  • AREVA NP,
  • General Electric – Hitachi,
  • Transco Inc.,
  • CCI.

Jedrska energetika je zelo specifično področje, ki zahteva ustrezne izkušnje ter dobro poznavanje zakonodaje, predpisov in standardov. Njihovo dosledno izpolnjevanje zagotavljamo z vodenjem kakovosti (QA/QC).

Poleg slovenskega sevalnega dovoljenja smo pridobili tudi certifikat »CEFRI E«, ki izkazuje usposobljenost za delo v francoskih jedrskih elektrarnah.

V okviru visoke varnostne kulture v organizaciji vzpodbujamo vrednote in obnašanja, ki zagotavljajo, da ima jedrska varnost vedno najvišjo prioriteto.

Kompetentnost kadrov vzdržujemo s pridobivanjem ustreznih kvalifikacij, certifikatov, z varnostnimi in zdravstvenimi preverjanji ter s stalnim izobraževanjem. Informacije o lastnih in zunanjih kadrih ažurno spremljamo v svoji podatkovni bazi.
 
>> OBVESTILA
>> ZAPOSLITEV
 


 

Sedež družbe:

NUMIP d.o.o.

Cvetkova ulica 27

1000 Ljubljana, Slovenia

T: +386 (0)1 42 04 380

F: +386 (0)1 42 04 383

 

Podružnica Krško:

NUMIP d.o.o.

CKŽ 135e

8270 Krško, Slovenija

T: +386 (0)7 49 12 400