Energetika
Izvajamo zahtevne projekte na področju gradenj, vzdrževanja, montaže in modifikacij.

Področje energetike je bilo in ostaja za naše podjetje zelo pomemben segment delovanja, še posebej jedrska energetika. Storitve uspešno izvajamo na domačem, vse bolj pa tudi na tujih trgih. Na konvencionalnem področju je zelo uspešno sodelovanje s Termoelektrarno Brestanica, kjer v času rednih remontov izvajamo vzdrževalna in varilska dela.

Referenčni objekti/naročniki:
Nuklearna elektrarna Krško
Westinghouse Electric Company
AREVA NP
General Electric – Hitachi
Transco Inc.
CCI
Termoelektrarna Brestanica
ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke
 
>> OBVESTILA
>> ZAPOSLITEV
 


 

Sedež družbe:

NUMIP d.o.o.

Cvetkova ulica 27

1000 Ljubljana, Slovenia

T: +386 (0)1 42 04 380

F: +386 (0)1 42 04 383

 

Podružnica Krško:

NUMIP d.o.o.

CKŽ 135e

8270 Krško, Slovenija

T: +386 (0)7 49 12 400