POWTECH 2017

Spirit Slovenija - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologijeRepublika Slovenija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoEU - Evropski sklad za regionalni razvoj

 

 

 

Podjetje Numip, se je udeležilo kot samostojni razstavljavec na sejmu POWTECH 2017, ki je potekal v času od 26-28. septembra 2017, v mestu Nurenberg. Glavni namen udeležbe je bilo spoznavanje zakonitosti tujih trgov, navezovanje stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji, iskanje novih priložnosti in izboljšav.

Cilj projekta je bila realizacija: št. sestankov, št. potencialnih poslov in št. prodajnih pogodb.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 8.762,00 €, v okviru Javnega razpisa "Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017".

 

 

Sedež družbe:

NUMIP d.o.o.

Cvetkova ulica 27

1000 Ljubljana, Slovenia

T: +386 (0)1 42 04 380

F: +386 (0)1 42 04 383

 

Podružnica Krško:

NUMIP d.o.o.

CKŽ 135e

8270 Krško, Slovenija

T: +386 (0)7 49 12 400