Arhiv obvestil
Spodbujanje procesnih izboljšav v podjetiju

EU - Evropski sklad za regionalni razvojRepublika Slovenija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoSpirit Slovenija - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

 

 


28.05.2018: Podjetje NUMIP d.o.o. Podružnica Krško je uspešno pridobilo sofinanciranje na javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«. Glavni namen in cilj izboljšave izbranih procesov v podjetju NUMIP d.o.o. Podružnica Krško je izboljšanje konkurenčnosti podjetja in vzpostavitev nenehnega izboljševanja ter obvladovanja poslovnih procesov podjetja.

Glavni cilj načrtovane izboljšave poslovnih procesov bo:
I. Izboljšanje procesov
II. Popis in shematski prikaz poslovnih procesov podjetja;
III. Priprava predloga operativnih sprememb procesov za doseganje boljših rezultatov poslovanja;
IV. Digitalna prenova poslovanja podjetja za uspešen prehod v (S)Industrijo 4.0;  
V. Podpora pri zagonu izvedbe sprememb v procesih.  

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javne agencije: www.spiritslovenia.si.

 
Obvestilo poslovnim partnerjem

Obvestilo o novem direktorju podjetja NUMIP d.o.o.

01.09.2017: Z današnjim dnem, 01.09.2017, prevzema vodenje podjetja Numip d.o.o., novi direktor g. Tine Ogorevc.

 
Obvestilo poslovnim partnerjem

Imenovanje nadzornega sveta in direktorja družbe NUMIP d.o.o.

14.07.2017: NUMIP d.o.o. obvešča poslovne partnerje, da je družba s sklepom sodišča dne 14.06.2017 dobila nadzorni svet v sestavi: g. Ivan Čolak, g. Branislav Arsenijevič, g. Stanislav Zorko, g. Bojan Paldauf, g. Duško Čorak.

Nadzorni svet je na seji dne 14.07.2017 za direktorja družbe za mandatno obdobje 4 let imenoval g. Tineta Ogorevca. Direktor bo mandat nastopil najkasneje 14.09.2017.

 
POWTECH 2017

Spirit Slovenija - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologijeRepublika Slovenija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoEU - Evropski sklad za regionalni razvoj

 

 

 

Podjetje Numip, se je udeležilo kot samostojni razstavljavec na sejmu POWTECH 2017, ki je potekal v času od 26-28. septembra 2017, v mestu Nurenberg. Glavni namen udeležbe je bilo spoznavanje zakonitosti tujih trgov, navezovanje stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji, iskanje novih priložnosti in izboljšav.

Cilj projekta je bila realizacija: št. sestankov, št. potencialnih poslov in št. prodajnih pogodb.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 8.762,00 €, v okviru Javnega razpisa "Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017".

 
Program Jedrska Energetika Tujina – JET

12 napotitev, 18 delavcev, 4 nove nuklearne elektrarne

V letu 2014 je bilo v spomladanskem obdobju izvedenih 12 napotitev na remonte v tujino, in sicer od tega enajst v ZDA in ena v Španijo. Skupno 18 delavcev je na dvanajstih različnih jedrskih elektrarnah izvajalo delo, pridobivalo nove izkušnje in se srečevalo z izzivi, ki so zahtevali profesionalen pristop kot tudi visoko kakovost izvedenih del.

V nabor 40. elektrarn, s katerimi smo že imeli priložnost sodelovati, so se uvrstile še 4 nove:  V.C. Summer, Seabrook, Turkey Point, ASCO.

Nova referenca

Med dosežke letošnje pomladi vključujemo tudi prvo napotitev za novega kupca, AREVO. Ocene za izvedeno delo so rezultirale s pozitivnim predznakom in kupčevo željo, da s sodelovanjem na jesenskih remontih potrdimo uspehe obeh in jim zagotovimo še več ljudi za delo na ameriških elektrarnah.

Novo področje storitev za najbolj aktivnega kupca

Z Westinghouse-om smo med drugim razširili sodelovanje  na področje vzdrževanja RCP. Na podlagi izvrstnih ocen, načrtujemo letošnjo jesen podpreti 3 remonte na tem specifičnem področju del. Predpogoj so uspešno izvedeni  'Reactor Coolant Pump' treningi, ki so planirani v poletnem času.

Vodilo uspeha

Nove izkušnje, kvalifikacije in pozitivne reference so vodilo uspeha kot tudi glavni vzvod povpraševanj. Treningi in izobraževanja so nujnost. Do konca leta bomo poslali 14 delavcev na izobraževanja v tujino:

- 4 na trening FMT (Fuel Moving Training),
- 4 na trening RCP (Reactor Coolant Pump),
- 4 na HAM (Head Area Maintenance) ter
- 2 na IVVI Level 2 (In Vessel Visual Inspection).

Dobri, a lahko še boljši

Po končanih spomladanskih napotitvah, ki so prihodkovno presegle rezultate iz celega leta 2013 za dobrih 70%, lahko na podlagi pridobljenih ocen kupcev zaključimo, da zelo dobro opravljamo svoje delo, saj smo povpraševani, vedno dobrodošli in predstavljamo trden del verige aktivnosti tako pri izvedbi zahtevnih projektov kot pri podpori s specialističnimi znanji.

 
Izvleki cevi v Romuniji (55 691)

10-letni projekt

Numip, je/bo kot podizvajalec hrvaškega naročnika Inetec-a, izvedel storitve izvleka cevi iz toplotnih izmenjevalcev v NPP Cernavoda v Romuniji (maj '14). Gre za 10-letni projekt inšpekcij toplotnih izmenjevalnikov (pogodbeni nosilec je družba Inetec), v sklopu katerega je potrebno izvesti ekstrakcijo cevi, z namenom študije degradacijskih procesov, na predvidoma dveh komponentah.
Prvi izvlek je bil opravljen med remontom 2014, in sicer je ta obsegal izvlek dveh cevi na glavnem turbinskem kondenzatorju. Naslednji tovrstni poseg je neuradno predviden za leto 2016.

Delovna skupina

NUMIP: Matej Pleterski, Jože Ojsteršek, Franc Pleterski, Janez Vajdič, UNI LJ Fakulteta za strojništvo: Matic Resnik; Inetec: Alojzije Matoković (vodja projekta) 

Rezultati

Pri izvedbi omenjenih storitev sta bili uporabljeni obe metodi odreza tako mehanska kot EDM. Izvlek dveh cevi je bil na zadovoljstvo vseh udeleženih v celoti izveden. To omogoča izvedbo metalografskih raziskav z namenom študije korozijskih procesov ter s tem degradacije cevi. Ciljani rezultati so bili doseženi.

Koristi za kupca

- 100 % FME
- brez poškodb okoliških cevi pri odezu
- v celoti izvlečene cevi

Nov objekt, ocena delovnih pogojev, tehničnih pristopov, socilanih odnosov….

Elektrarna CNE Cernavoda je z vidika tehničnega pristopa, varnostne kulture, VZD na visokem nivoju. Delovni pogoji so dobri, kar se kaže v dobri organiziranosti in urejeni dokumentaciji za izvedbo del s strani CNE. Prav tako gre pohvala delavnici za ažurnost.

Nova referenca v okviru storitev JET

To je nova/prva referenca izvlekov cevi v okviru jedrskih storitev. V tem segmentu storitev vstopamo na področje visoko strokovno zahtevnih storitev z znatno dodano vrednostjo, kjer delujejo veliki igralci kot so Westinghouse, B&W in ostali.

 
Varilna šola NU WELD kupcem pripomogla k dvigu kakovosti varjenja

Kakšna izboraževanja se iščejo in zakaj

Zaznati je največ povpraševanja po MAG varjenju. Podjetja se začnejo zanimati za izobraževanje v okviru varilne šole večinoma v primeru, ko njihovi varilci niso uspešni pri certificiranju, nekatera pa želijo dvigniti raven kakovosti varjenja.

Pristop

V prvi polovici 2014 smo pod vodstvom Varilne šole Nu Weld dr. Mateja Pleterskega izvedli tri tečaje: pri organizaciji dveh, se je šolanje izvajalo v prostorih naročnika z najemom Numipovega inštruktorja, en pa se je izvedel v prostorih Numipa. Certificiranja je izvedla Q Techna.

Kake rezultate smo dosegli in kake koristi za stranke

Tečaji so znatno pripomogli k dvigu kvalitete varjenja saj so rezultati dvodnevnega tečaja uspešno opravljena certificiranja.

Odziv predstavnika Kovisa g. Jureta Colariča, kontrolorja kakovosti: ‘’ Najprej se vam zahvaljujem za časovno hitro uskladitev terminov treninga. Lahko rečem, da je trening bil izveden na vrhunski ravni iz vaše strani in upam, da je bilo iz naše strni omogočeno maksimalno pripravljenost in sodelovanje glede na vaše potrebne za izobraževanje. Pridobljeno dodatno znanje verjamem, da nam bo v prihodnosti v veliko pomoč in lažje delo.’’

 
Projekt Krško Sinteza 1 (62 800): Investitor KRKA, naročnik IMP Promont

Poleg manjših projektov se je v prvi polovici 2014 v okviru programa farmacija končal projekt Krško Sinteza 1. Pogodbeni obseg je zajemal izvedbena dela in dobavo materiala/opreme v okviru strojno tehnoloških instalacij vezanih na naslednje sklope: proces, tehnični plini in vode.

Večmilijonska pogodba s periodo februar 2013 – junij 2014

Večmilijonska pogodba s šestnajstimi dodatnimi ponudbami, nastalimi v času izvedbe, je bila podpisana februarja 2013. Zadnja dela na delovišču v obliki tlačnih testov, kvalifikacij, ... so se izvajala v mesecu juniju 2014.

Tretjina strojno tehnoloških instalacij Krško Sinteze 1

V izvedbo je bilo vključenih poleg dobaviteljev materiala in opreme še šest partnerskih izvajalskih podjetij. Tako se je na delovišču pod okriljem Numip-a interdisciplinarno vodilo do 50 delavcev ter uspešno izvedlo tretjino strojno inštalacijskih del vezanih na izvedbo tega kompleksnega projekta priznane farmacevtske družbe Krka d.d. Novo mesto.

14 000 m vgrajenega cevnega materiala

Poleg zahtevnih instalacij opreme je bilo vgrajenih 14 000 metrov cevnega materiala. Prevladujoča tehnologija varjenja je bila ročno varjenje (TIG) v kombinaciji z  orbitalnim varjenjem, ki je predstavljal manjši del v primerjavi s prvim.

Usmerjeni v rezultate

Večje izzive, ki so se kazali predvsem v spremembah izvedbe priklopov opreme, ki jo je dobavljal končni investitor ter v dinamičnem prilagajanju izvajalskih del, smo z izkušnjami, timskim pristopom, odprtim dialogom in poznavanjem posla uspešno obvladali. Vodilo pri izvedbi pogodbenih del je bilo zagotoviti varne, kakovostne in konkurenčne rešitve, z namenom uresničevanja poslovnih ciljev tako naročnika, končnega investitorja kot Numip-a.

 
Izdelava cevnih odsekov – Bilfinger Salzburg (53 835)

V letošnjem letu nam je v programu farmacija uspelo pridobiti prvi večji projekt za tujega naročnika firmo Bilfinger Industrietechnick Salzburg GmbH.

Obseg projekta izdelave cevnih odsekov je vseboval:

- izdelavo cevnih odsekov po prejetih izometričnih načrtih naročnika
- kontrolo izvedenih varilskih del (videoskopska kontrola in radiografija)
- dimenzionalno kontrolo
- izvedbo tlačnih testov
- barvanje cevnih odsekov
- pakiranje ter transport na gradbišče v Nemčijo.

Zavarili smo približno 4.000 m cevi in ostalega cevnega materiala kot so kolena, prirobnice, T-kosi, reducirni kosi oz. naredili cca 11.000 zvarov.
Dela so se izvajala v delavnici od maja do septembra. Največji izziv je predstavljala zagotovitev natančnosti izdelave cevnih odsekov, ki so se vgrajevali na postrojenju 1000 km stran v izvedbi drugega podjetja.
Ta projekt je pomemben iz več razlogov, saj sovpada s srednjeročno strateško usmeritvijo podjetja na tuje trge, širitvijo spektra storitev, vzpostavitvijo proizvodnega procesa v podjetju ter pridobitvijo novih znanj.

Veselimo se novih priložnosti, ki smo jih prepoznali s tem kupcem in bodo dodatno prispevale k prepoznavnosti kot tudi razvoju Numipa na programu farmacije.

 
Sodelovanje z GE-HITACHI na delih v tujini (55 783)

Za GEH smo delali na naslednjih elektrarnah: JE Hatch v Georgii, JE Quad Cities, Illinois, JE Limercik, JE Susquehanna v Pennsylvanii in JE Pilgrim, Massachusetts. V letu 2013 so se izvajale storitve na področjih: In Vessel Visual Inspection (Hatch, Susquehanna, Limerick), ARFAO Advanced Refuel Floor Operations (Pilgrim, QC).

Nekateri od delavcev so dosegli zahteven nivo kvalifikacij za nadgradnjo v IVVI Level 2, kar je zelo pohvalno in velik dosežek za naše fante saj sta za preskok potrebna pozitivno mnenje vodij in odlične komunikacijske spretnosti.

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

Sedež družbe:

NUMIP d.o.o.

Cvetkova ulica 27

1000 Ljubljana, Slovenia

T: +386 (0)1 42 04 380

F: +386 (0)1 42 04 383

 

Podružnica Krško:

NUMIP d.o.o.

CKŽ 135e

8270 Krško, Slovenija

T: +386 (0)7 49 12 400